Cáp đồng trần ủ mềm bện nhiều sợi

  • SCC

Cáp đồng trần ủ mềm bện nhiều sợi

Cáp đồng trần ủ mềm bện nhiều sợi

KẾT CẤU VÀ ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM

 

SCC (Stranded Plain Annealed Copper Conductor)

Norminal Cross
Section Area

Structure of conductor

Calculation

cross-section

Overal diameter

Max. Conductor Resistance

(20 0C)

Min. Breaking strength

mm2

No. x mm

mm2

mm

Ω/km

N

4

1/2.20

3.9

2.2

4.6000

 1576

6

 1/2.80

5.9

2.8

 3.0701

2340

10

1/3.57

 9.9

3.6

1.8197

3758

16

 7/1.70

 15.9

5.1

1.1573

6031

 25

 7/2.13

24.9

6.4

 0.7336

9463

 35

7/2.51

34.6

7.5

0.5238

 13141

 50

7/3.00

49.4

9.0

0.3688

17455

70

 19/2.13

67.7

10.7

0.2723

27115

95

19/2.51

94.0

12.6

0.1944

37637

120

19/2.80

117.0

14.0

0.1560

46845

150

19/3.15

 148.0

15.8

0.1238

55151

 185

37/2.51

183.0

17.6

0.1001

73303

 240

37/2.84

 234.3

19.9

0.0789

93837

300

37/3.15

288.2

21.1

0.0637

107422

400

37/3.66

389.0

25.6

0.0471

 144988