Cáp trung thế giáp băng thép, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC (hoặc HDPE) (1 Sản phẩm)

Cáp trung thế giáp băng thép, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ...

Liên hệ

Cáp trung thế giáp băng thép, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC