Cáp trung thế không có giáp, bọc cách điện XLPE , bọc vỏ PVC (hoặc HDPE) (1 Sản phẩm)

Cáp trung thế không có giáp, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC

Liên hệ

Cáp trung thế không có giáp, bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC